Zadacima koji iziskuju posebne napore, prethodile su pravovremne pripreme vojnog personala i materijalno-tehničkih sredstava (MTS) na matičnim lokacijama razmještaja. Planskim izviđanjem terena, definirane su obaveze za sve privremene organizacijske cjeline koje su obuhvatile osiguranje smještaj za učesnike marša, vlastiti smještaj i osiguranje jedinica i MTS-a.

Zadaci su otpočeli sa uspostavljanjem mjesta prenoćišta za sudionike marša na lokaciji Crni vrh, kao i za učesnike marša mira na lokaciji Liplje (općina Zvornik), Pobuđe Mravinci (općina Bratunac) i Potočari (općina Srebrenica). Također, na dan dženaze, pripadnici OSBiH će asistirati prilikom polaganja cvijećа u "Memorijalnom centru Potočari".

Tokom izvršenja aktivnosti vodi se računa o sprovođenju mjera i postupaka za sprečavanje širenja epidemije korona virusa (COVID-19), naređenih od strane institucija odbrane kao i mjere nadležnih organa i institucija entiteta i općina. Bez obzira na specifičnosti realizacije ovih zadataka, pripadnici OSBiH pokazuju visok nivo profesionalizma i vojnu disciplinu, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.