Dezinfikovane su prostorije i objekti Agencije za nadzor nad tržištem BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te su time ponovo stavljeni na upotrebu službenicima agencija. Na izvršenje zadatka dezinfekcije prostora i objekata upućeni su pripadnici Sanitetske jedinice OS BiH, te je prije polaska na zadatak, u koordinaciji sa nosiocima logističke podrške, obavljen preventivni ljekarski pregled svih pripadnika na koronavirus.

Korištena sredstva tokom ove dezinfekcije su se pokazala efikasnim u odbrani od širenja korona virusa, što je vidljivo na području Maglaja, Čitluka, Mostara, Jablanice i Konjica gdje su pripadnici Oružanih snaga BiH vršili dezinfekciju prostora, objekata i javnih površina u mjesecu maju ove godine.

Pripadnici Sanitetske jedinice OS BiH djelovali su na osnovu zahtjeva Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, a u cilju pomoći agencijama za državnu službu Bosne i Hercegovine u odbrani od širenja koronavirusa. Angažovanjem pripadnika Oružanih snaga BiH na pomoći državnim agencijama, iskazujemo čvrstu opredijeljenost da u svakom trenutku sa svim raspoloživim resursima pružimo neophodnu pomoć širom Bosne i Hercegovine.

Ovim su Oružane snage BiH još jednom pokazale da posjeduju kapacitet, sposobnost i visoko obučen personal za izvršenje najzahtijevnijih zadataka što bi u ovom slučaju bila prevencija protiv korona virusa, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.