Promocijom i polaganjem zakletve državi Bosni i Hercegovini 11 kandidata i tri kandidatkinje Osnovne oficirske obuke, Oružane snage Bosne i Hercegovine bogatije su za 14 mladih potporučnika, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović, komandant NATO Štaba u Sarajevu brigadni general Eric Folkestad, zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić, zamjenik komandanta Komande za podršku (KP) OS BiH brigadir Rusmir Mrković, komandant Komande za obuku i doktrinu (KOiD) brigadir Slaven Blavicki, komandant Centru za profesionalni razvoj (CPR) brigadir Hazrudin Hasagić, te ostale zvanice.

Generalpukovnik Senad Mašović čestitao je kandidatima na promociji u čin potporučnika te izrazio zadovoljstvo što danas prisustvuje promociji VII klase oficira u početni oficirski čin potporučnika. General Mašović je naglasio da se pored ovog projekta obuke oficira, za potrebe OS BiH nastavlja školovanje u visokoškolskim institucijama u inostranstvu što će se nastaviti i u budućnosti.

Mašović se prisjetio 2014. godine kada su OS BiH prvi put iz vlastitih kapaciteta, uz nesebičnu pomoć naših partnera i prijatelja iz Ujedinjenog Kraljevstva i NATO Štaba u Sarajevu, osmislili, planirali i izveli novi i samoodrživi model odabira, edukacije i obuke za prijem kandidata na početne oficirske dužnosti u OS BiH.

Ovaj model je po svom sadržaju, metodu i svim ostalim referencama usaglašen sa visokim standardima edukacije i obuke zemalja članica NATO-a, ali u potpunosti prilagođen kapacitetima, potrebama i uslovima života i rada u OS BiH. General Mašović se zahvalio našim partnerima iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH i NATO Štaba u Sarajevu, kao i KOiD-u sa svojim centrima.

Na kraju general Mašović je iskoristio priliku da onima koji slave čestita predstojeće božićne blagdane, te svima poželio sreću i dobro zdravlje u Novoj, 2021. godini. Najuspješnijim polaznikom VII klase Osnovne oficirske obuke proglašen je potporučnik Stefan Bećarević koji se u ime VII klase obratio prisutnima. Potporučnik Bećarević je u obraćanju prisutnima naglasio da je ova titula plod ličnog truda, a svakako i zasluga njegovih kolega i instruktora.

Specifičnost ove klase je da je odabir kandidata izvršen na osnovu Internog konkursa Ministarstva odbrane BiH te su svi kandidati iz aktivnog sastava Oružanih snaga BiH.

Misija Osnovne oficirske obuke je priprema, obučavanje i osposobljavanje kandidata za oficire u vještinama koje su potrebne za vršenje početnih oficirskih dužnosti u OS BiH, kompatibilno NATO standardima. Njena svrha je da se obuka izvede sa ciljem razvoja operativnih, taktičkih i borbenih kompetencija oficira čina potporučnika sa težištem na: vojno vođenje, fizičku obuku, taktiku, planiranje i izvođenje taktičkih operacija, drilove, topografiju i navigaciju, kao i administraciju i opće teme, saopćeno je.