Odbrana optuženog je uputila prijedlog za izuzeće tužioca Gorana Glamočanina jer je Bjelajac protiv Glamočanina podnio krivičnu prijavu MUP-u RS-a, te disciplisnku prijavu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Odbrana vjeruje da nije "primjereno i prikladno" da Glamočanin nastavit voditi ovaj predmet, a predložili su mu i da se sam izuzme "zbog moralnih razloga".

- MUP RS-a je krivičnu prijavu proslijedio Tužilaštvu, a oni su formirali predmet i 21. februara ove godine saslušali Bjelajca u svojstvu svjedoka. Prijave mogu izazvati razumnu sumnju u pristrasnost postupajućeg tužioca, a izgledan je sukob interesa - kazao je advokat Goran Bubić.

Optužnica Bjelajca tereti da je u periodu od 5. marta 2015. do 23. januara 2018. godine bio postupajući tužilac u predmetu u kojem je donesena presuda koja je postala pravosnažna 2014. godine.

Tereti se da nije obavio službenu dužnost i nije preduzeo nijednu procesnu radnju po prijedlogu oštećenog za pokretanje postupka opozivanja uvjetne osude.

- Nije stavio pismeni prijedlog nadležnom sudu za pokretanje postupka za opozivanje uvjetne osude u zakonskom roku, već je to učinio više od pola godine nakon proteka zakonskih rokova. Ovakvim postupanjem okružnog javnog tužioca za oštećenog je nastupila imovinska šteta u iznosu od 3.732 KM, a osuđenom pribavljena korist jer neće izdržavati kaznu zatvora utvrđenu u uvjetnoj osudi - precizirano je iz tužilaštva.

Radilo se o pravosnažnoj presudi izrečenoj Adisu Dediću za krivično djelo prevara.

On je osuđen na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora, s tim da se ona neće izvršiti ako u roku od dvije godine ne učini novo djelo, a obavezan je i da oštećenom isplati odštetu od oko 3.700 KM, što osuđeni nije uradio.

Tužilac nije ništa preduzeo tim povodom, pa niti je osuđeni odslužio kaznu zatvora, niti je oštećenom isplaćen navedeni iznos.