Optuženom se potvrđenom optužnicom na teret stavlja da je od početka 2020. godina do 15. novembra iste godine, na području općine Dobretići, zajedno i po prethodnom dogovoru sa drugim nepoznatim osobama, pripremao ovo krivično djelo u namjeri da za Hrvatsku seljačku stranku (HSS) i kandidate te stranke na lokalnim izborima pribavi veći broj glasova.

To je trebao učiniti na način da osigura uvjete da on ili njemu poznata osoba iskoristi glasački listić za glasanje izvan BiH koji će biti poslat na adrese na koje su građani prijavljeni u inostranstvu i u ime tih osoba glasa pod njihovim imenom lično.

- Na njemu poznat način pribavio je fotografije ličnih putnih isprava od B. I.,P. M.,S. Ž.,A. P.,I. G. i K. Đ., da bi bez njihovog znanja i saglasnosti dostavio Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u prilogu obrasca PRP2, Prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, po kojem osnovu su te osobe bez svoje volje registrovana za glasanje izvan Bosne i Hercegovine - navedeno je u optužnici.

Optuženi se tereti da je "nabavio i pripremio sredstva i poduzeo drugu radnju koja stvara uvjete za direktno učinjenje, ali nije dio učinjenja krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji BiH za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili više, čime je počinio krivično djelo pripremanje krivičnog djela".