Aida Soko, savjetnica premijera FBiH, je kazala kako je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jutros razmatrala pristigle amandmane na zakon. Kazala je da je stiglo više od 50 amandmana i da su oni tehnički odbijeni.

- Amandmani su se odnosili uglavnom na subvencije na plaće. Puno se amandmana ponavljalo, ali sadržaj neki od njih se nalaze u novom tekstu zakona. Prema amandmnanima koji su dostavljeni a u cilju davanja više fleksbilinosti, sredstva se mogu koristiti za saniranje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica - rekla je Soko.

Iz Kluba DF-a čije je amandmane Vlada FBiH odbila su kazali da su razočarani zbog toga, ali se ipak nadaju da će zakon biti donesen.

U ime nezavisnih zastupnika je govorila Meliha Bijedić.

- Odbijen je naš amandman za uvrštavanje udruženja građana u zakon ali i amandman koji sadržava prijedlog subvencije na 814 KM umjesto 244 KM po radniku. Utemljenje za to smo našli u prijedlozima privredne komore, poslodavaca, statistike otpuštenih radnika. To bi djelomično pomoglo opstanku biznisa. Sredstva bi se namicala iz kreditnog zaduženja ali i rebalansa budžeta, ali je odbijeno. I moram kazati da nam nema predstavnika Vlade FBiH, premijera, pa govorimo sami sebi - rekla je Bijedić.

Damir Mašić (SDP) je kazao da su oni imali 25 amandmana.

- Zakon Vlade FBiH je "sklepan", a dokaz tome je da je Vlada na svoj zakon uložila amandmane. Ukoliko Vlada prihvati naše amandmane, prihvatit ćemo ga, ako ne prihvati, nećemo - rekao je Mašić prolazeći kroz neke od amandmana.

Irfan Čengić (SDP) je kazao kako je opozicija ponudila Vladi FBiH da zajedno rade na "antikorona" zakonu, a što je prema njegovim riječima odbijeno.

- Neko je rekao da je bolji i lošiji zakon nego nikakav. Ja se ne slažem s tim. Neću glasati za zakon zbog subvencija minimalne plaće, jer smo mi bili za to da se dio finansira iz federalnog budžeta, a ostali dio s kantonalnih i lokalnih nivoa, međutim, to nije slučaj. Sada će kantoni propisivati neka svoja pravila - rekao je Čengić.

Sabina Ćudić iz Naše stranke je kazala da je Vlada FBiH odbila njihov amandman da u zakon uvrsti udruženja. 

- Time je Vlada FBiH sebi pucala u noge. Plivamo u neizvjesnosti koju generiše Vlada FBiH. Nedostaje nam vizije, jasnih putokaza - rekla je Ćudić.