Općina Novo Sarajevo osigurala 600.000 KM za pokretanje biznisa

objavljeno: 09.02.2018. u 18:33

Općina Novo Sarajevo je u budžetu za 2018. godinu uspostavila novi program podrške zapošljavanja.

Ovim programom obuhvaćene su osobe koje traže prvi put zaposlenje, demobilisani borci i osjetljive kategorije stanovništva, a posebna podrška predviđena je za poduzetnike koji po prvi put započinju sa prvim biznisom.

Za ove namjene planirano je 600.000 maraka. Program se sastoji od podrške radu Centra za razvoj karijere Novo Sarajevo, granta za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima, kreditno - garantnog fonda za pokretanje start up biznisa, granta za naknade u stručnom osposobljavanju bez zansivanja radnog odnosa, zatim inkubatora poslovnih ideja za start up biznis, programa finansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu , te subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju boračke populacije i drugih nezaposlenih osjetljivih kategorija stanovništva.

Općina Novo Sarajevo 2017. godine nastavila je saradnju sa BBI bankom za podsticaj u zapošljavanju i razvoj biznisa, a od početka programa ukupno je odobreno 931.470 maraka kredita, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.