Do sada nije zabilježena nijedna zapljena imovine građanima koji duguju za odvoz smeća, a takvih je 40.348 izvršnih predmeta protiv fizičkih lica i 1.923 protiv pravnih lica. Općinski sud Sarajevo zatrpan je sa 900 hiljada predmeta zbog neplaćene vode, grijanja i ostalih komunalnih usluga.

U Općinskom sudu Sarajevo pojasnili su nam kako teče procedura, pljenidbe imovine i novca sa računa neplatiša.

- Tražioci izvršenja, u konkretnom slučaju komunalna javna preduzeća, ukoliko korisnici pruženih usluga i to čišćenja, isporuke grijanja i toplote, blagovremeno ne plate račune, podnose sudu prijedlog za izvršenje, na osnovu kojeg sud donosi rješenje o izvršenju. U rješenju o izvršenju je određen predmet i sredstvo izvršenja, a to je, pored ostalog, pljenidba dijela plaće, penzije ili drugog novčanog primanja, pljenidba sa transakcijskoj računa određenog novčanog iznosa i prijenos sredstava i izvršenje na nepokretnostima ili pokretnim stvarima ili osnivačkim udjelima – ističu iz Općinskog suda.

Kada je riječ o pljenidbi, procjeni i prodaji pokretnih stvari, procedura je tačno utvrđena u Zakonu o izvršnom postupku Federacije BiH.

- Kada je rješenje o izvršenju pravosnažno, po nalogu uređujućeg sudije postupa sudski izvršitelj. Na adresu stanovanja sudski izvršitelj izlazi po nalogu sudije i uz prisustvo tražioca izvršenja ukoliko je takav zahtjev postavljen. Nadležnosti suda u izvršnom postupku, u kojem se provodi prinudno namirenje novčanog potraživanja. U Općinskom sudu u Sarajevu postoji Izvršno odjeljenje koje radi izvršenje po osnovu izvršne isprave i Izvršno odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnoj ispravi, koje rješava predmete gdje su prijedlozi podneseni po osnovu vjerodostojne isprave-računa, a to je prinudno namirenje za izvršene komunalne usluge koje pruža KJKP Toplane, KJKP Rad i KJKP Vodovod i kanalizacija. Trenutno u tom odjeljenju ima oko 900.000 te vrste predmeta.

 Iz Općinskog suda pojašnjavaju da do pljenidbe imovine i ne dođe ukoliko građanin, a nakon što se podnese prijedlog za izvršenje, plati račune za izvršene komunalne usluge. Međutim, morat će platiti sudske troškove.

- Sudski izvršitelji svakodnevno izlaze na adrese stanovanja fizičkih lica ili adrese sjedišta pravnih lica, po nalogu sudije i u okviru opisa poslova koje vrši, pored ostalih poslova koje sud provodi prinudnim putem, vrše i pljenidbu, procjenu i prodaju pokretnih stvari – upozoravaju iz Općinskog suda.

Što se tiče pljenidbe pokretnih stvari, to je redovna procedura kada su kao predmet i sredstvo izvršenja određene pokretne stvari, bez obzira na to da li se radi o komunalnim ili nekim drugim predmetima.

U Općinskom sudu u Sarajevu formirano je Odjeljenje sudskih izvršitelja, koje broji 12 zaposlenih.

- U periodu od 1. januara do 31. augusta 2021. godine u Izvršno odjeljenje pristiglo je 92.477 izvršnih predmeta protiv fizičkih lica i 2.369 izvršnih predmeta protiv pravnih lica, što je ukupno 94.846 izvršna predmeta.

U komunalnim javnim preduzećima Kantona Sarajevo stanje je sljedeće:

Iz KJKP Rad stiglo je u Općinski sud 40.348 izvršnih predmeta protiv fizičkih lica i 1.923 protiv pravnih lica.

Iz Vodovoda i kanalizacije protiv fizičkih lica stiglo je 42.878 izvršnih predmeta, a protiv pravnih lica nije stigao nijedan predmet.

Iz Toplana Sarajevo stiglo je 9.251 predmet protiv fizičkih lica i 444 protiv pravnih lica - podaci su Općinskog suda Sarajevo.