Naime, Općinsko vijeće Stari Grad utvrdilo je na 35. sjednici Nacrt odluke o zakupu stanova osobama starosti do 30 godina iz ove općine, te poziva sve zainteresovane da se uključe u kreiranje odluke o zakupu stanova za mlade u Starom Gradu.

Nacrtom odluke je predviđeno da se mladim ljudima starosti do 30 godina omogući zakup stana čiji je vlasnik Općina Stari Grad. Ovo će pravo moći ostvariti mladi u bračnim zajednicama koji nemaju riješeno stambeno pitanje, žive kao podstanari i nisu dosad rješavali stambeno pitanje putem Općine Stari Grad. Uslov je i da imaju evidentirano prebivalište na području ove općine najmanje pet godina kontinuirano. Općina će dodjeljivati stanove nad kojima ima vlasništvo ili pravo raspolaganja, a u slučaju da ih je potrebno renovirati, te troškove će snositi zakupci, no sredstva uložena u adaptaciju kompenzirat će im se kroz zakupninu. Stanovi će se davati u zakup u maksimalnom trajanju od deset godina, saopćeno je iz Općine Stari Grad.

S obzirom da se radi o nacrtu odluke, danas počinje javna rasprava koja će trajati 15 dana, a svojim prijedlozima i sugestijama na kreiranje prijedloga ove odluke mogu se uključiti Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, općinski načelnik i službe Općine Stari Grad Sarajevo, savjeti mjesnih zajednica i građani.

Prijedlozi i sugestije za javnu raspravu mogu se dostaviti u pisanoj formi u Službu za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, svakim radnim danom od 07.30 do 16 sati.

Iz Općine navode da je namjera da se na ovaj način pomogne mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja, ali i pruži šansa da ostanu u BiH, odnosno općini Stari Grad Sarajevo.