Nakon što je Općina Novi Grad Sarajevo uputila Vladi Kantona Sarajevo otvoreno pismo kojim apeluje da se podhitno uposle novi ljekari i medicinsko osoblje u domovima zdravlja JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" kojoj pripada i DZ "Novi Grad", Vlada je, 6. juna ove godine donijela odluku o davanju saglasnosti na zapošljavanje specijalista i ostalih zdravstvenih radnika. Postavlja se pitanje zašto se čekalo da zdravstveni sistem dođe u predkolapsno stanje, pa da se tek sada da odobrenje za zapošljavanje nedostajućeg medicinskog kadra, saopćeno je danas iz Press službe Općine Novi Grad.

Ostatak saopćenja prenosimo u cijelosti: 

Prije svega smatramo da je problem u tome što Vlada KS uopće daje saglasnost da bi domovi zdravlja radili svoj posao. Ako već imaju budžetom planirana sredstva onda su nova zapošljavanja trebali planirati početkom godine, a ne sada kada se već ušlo u vrijeme godišnjih odmora i kada je stanje u domovima zdravlja haotično, zbog čega najviše trpe pacijenti, ali i medicinsko osoblje.

Prema Odluci Vlade KS JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" u narednom će periodu uposliti doktore specijaliste od koji su planirana samo tri specijaliste porodične medicine iako su to kadrovi kojih najviše nedostaje, a trebalo bi ih zaposliti barem 30 da se stanje u domovima zdravlja normalizuje.

Međutim, još nije raspisan nikakav konkurs za zapošljavanje, a kako nezvanično saznajemo, prvo treba da se izvrši smjena svih rukovodioca organizacionih jednica, da se plijen raspodijeli između partnerske šestorke ili sedmorke, pa tek onda da se raspiše konkurs za zapošljavanje ljekara i medicinskog osoblja, a to što pacijenti čekaju na zdravstvenu uslugu i što njihove bolesti ne mogu čekati, to izgleda nikoga ne zanima.

Ostaje još samo da se Vlada i uprava usaglase koga će zaposliti, a izgleda da je to jedina funkcija moratorija na zapošljavanje, što se može zaključiti iz strukture odobrenih upošljavanja koja ne odgovara stvarnim potrebama Javne ustanove "Dom zdravlja Kantona Sarajevo".

Poseban problem predstavlja činjenica da je odobreno zapošljavanje značajnog broja specijalista za koje je poznato da ih nema na evidenciji Biroa za zapošljavanje, što će vjerovatno rezultirati time da će se kadrovi iz drugih kantona ili manjeg bh. eniteta prijaviti na te konkurse što je posljedica neadekvatnog planiranja specijalizacija kroz sistem domova zdravlja u kantonu Sarajevo.

U međuvremenu, tačnije, 21. juna ove godine, između Ministarstva zdravstva KS i Službe za zapošljavanje KS potpisan je ugovor o sufinansiranju zapošljavanja ljekara, međutim, po ovom programu ljekari imaju umanjena primanja, tačnije u prošloj godini su imali 800 KM što je dosta manje od plate jednog ljekara. Time se nameće novi problem, a to je da li su ljekari uopće motivirani za rad, sa ovakvim načinom plaćanja njihovog rada u vrijeme kada im se nude daleko bolje plaćeni poslovi u zemljama Evropske unije, zaključuje se u saopćenju Općine.