Razgovarali su o problemima sa kojima se ova zdravstvena ustanova suočava posljednjih nekoliko godina, a to je prije svega nedostatak medicinskih kadrova, zbog čega ispašataju naši građani.

- Mi smo nedavno održali press konferenciju kada smo apelovali na nadležne u KS da se pitanje zapošljavanja nedostajućeg medicinskog kadra podhitno rješava. Dobili smo uvjeravanje direktora Ahmića da bi već sutra, na sjednici Vlade trebalo biti odobreno upošljavanje oko 70 ljudi u JU Dom zdravlja KS, vjerujemo da će značajan broj tih kadrova biti raspoređen upravo u domove zdravlja u općini Novi Grad, gdje ih najviše nedostaje. To su dobre vijesti, međutim, to je i dalje manje od polovine kadrova koji nedostaju domovima zdravlja, ali u svakom slučaju, to je dobar korak u rješevanju ovog problema - izjavio je načelnik Efendić.

Razgovarano je i o stanju u ambulantama na prostoru Novog Grada, neke od njih su trenutno zatvorene, upravo zbog nedostatka kadrova i godišnjih odmora, kao i o otvaranju ambulante porodične medicine u C fazi Alipašinog Polja. Obzirom da veliki broj stanovnika koristi usluge Doma zdravlja na Saraj Polju, neophodno je otvoriti ambulantu i u ovom dijelu Novog Grada, kako bi se taj dom zdravlja rasteretio.

Međutim, to će zavisiti od efikasnosti rješavanja zapošljavanja medicinskih kadrova u narednom periodu.

- Nadamo se da će nova uprava JU Dom zdravlja KS uz podršku Vlade KS uspjeti da riješi ovaj najveći problem koji trenutno imamo. Složili smo se da se radi o sistemskom problemu, da direktor u suštini nema mogućnost da radi svoj posao, jer mora čekati saglasnost Vlade, Ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja itd. Kada to postane političko pitanje, između političkih stranaka, to onda rezultira ovakvim stanjem kakvo je sada. Sretni smo ako smo barem djelomično našim javnim zahtjevima doprinjeli tome da DZ dobije jedan broj novih kadrova - zaključio je Efendić.

Generalni direktor Ahmić istakao je da od preuzimanja funkcije radi na tome da se popravi stanje u domovima zdravlja u KS-u.

- Glavni problem javne ustanove koji sam zatekao je nedostatak kadra, taj nedostatak vjerovatno korijene vuče unazad više godina i nedostaje svih profila, od specijalista, medicinskih tehničara, do higijeničara. Tražio sam od Ministarstva zdravstva da mi se odobri prijem 73 zdravstvena radnika na neodređeno vrijeme, želio sam da se prekine ustaljena praksa davanja saglasnosti na zapošljavanje na tromjesečni period, sa mogućnošću produženja na još tri mjeseca, a s obzirom na to da imamo mogućnosti i finansijska sredstava da bez dodatnog potraživanja zaposlimo ljude koji nam nedostaju. U razgovoru sa ministrom zdravstva dobio sam uvjerenja da će Vlada Kantona Sarajevo na sutrašnjoj sjednici dati saglasnost na zapošljavanje nedostajućeg kadra u domovima zdravlja - izjavio je direktor Ahmić.

Tokom sastanka načelniku Efendiću uručena je zahvalnica JU DZ za podršku Općine Novi Grad Sarajevo domovima zdravlja tokom pandemije koronavirusom.