Ugovori se odnose na zaštitu pješačkih zona u B fazi Alipašinog Polja i uređenje šetališta na dionici od Otoke do Hrasnog uz lijevu obalu Miljacke, od pješačkog mosta u ulici Žrtava fašizma do mosta Kongresmena McCloskeya sa izgradnjom biciklističke staze.

Efendić je izjavio da su već ranije započeti projekti zaštite pješačkih zona na Alipašinom Polju i Dobrinji, te da je u A i C fazi završen osnovni dio posla odvajanja motornog saobraćaja od pješaka.

Istakao je da je postavljanje fizičkih prepreka, nažalost, jedini način za zaustavljanje kretanja automobila pješačkim zonama jer se neki vozači ne pridržavaju saobraćajnih znakova.

Efendić je pojasnio da je planirana i izgradnja novog parkinga sa oko 100 mjesta kod OŠ "Fatima Gunić", čime bi uvjeti života u jednom od najvećih naselja u gradu bili značajno poboljšani.

Početak realizacije radova najavljen je za proljeće.