Općina Ilidža objavila je konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti sa područja ove općine koji imaju prosječnu ocjenu 5,0 i primjerno vladanje, te učenici prvih razreda srednje škole koji su od trećeg do devetog razreda imali prosječnu ocjenu 5,0.

Stipendije će dobiti i studenti fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka sa prosječnom ocjenom 7,5 i studenti sa ostalih fakulteta sa prosječnom ocjenom 8,0.

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM a za studente stipendije se kreću od 96 KM do 120 KM u zavisnosti od visine prosjeka.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba) kandidati trebaju dostaviti i potrebnu dokumentaciju.

Stipendije će se isplaćivati 10 mjeseci.

Svi dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci. Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 25. oktobar 2019. godine.