Kako se navodi u potpisanom sporazumu, Ministarstvo za obrazovanje u budžetu za 2021. godinu treba planirati potrebna sredstva kako bi se zajedno sa novcem koji je Općina Centar utvrdila u nacrtu budžeta zaokružila finansijska konstrukcija za završetak gradnje, navodi se u saopćenju Općine Centar.

U skladu sa sporazumom o zajedničkom finansiranju izgradnje objekta od izuzetnog značaja za najmlađu školsku generaciju ovog područja zaključenog između Općine Centar i Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, te nakon provedenog postupka javne nabavke, 1. augusta 2017. godine započela je izgradnja škole.

Imajući u vidu da je procijenjena vrijednost izgradnje škole 10,5 miliona maraka, kao i vrijeme trajanja izgradnje drugih školskih objekata u Kantonu Sarajevo u prethodnom periodu, može se sa sigurnošću reći da je ovo jedna od najbrže izgrađenih škola u poslijeratnom periodu.

Uporedo sa završetkom izgradnje ove škole u okviru objekta će biti izgrađen i vrtić koji je od izuzetnog značaja za građane ovog naselja. Općina je osigurala sredstva u ovoj godini za vanjsko uređenje objekta škole što podrazumijeva izgradnju sportskih i rekreativnih sadržaja neophodnih na Šipu.