Naime, kako su saopćili iz Općine Centar na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Centar, prilikom usvajanja Izmjena i dopuna budžeta za 2021. godinu izdvojeno je 230.000 maraka za rekonstrukciju i investiciono održavanje mosta Festina Lente.

- Budući da je tokom proteklih godina došlo do oštećenja konstrukcije mosta potrebna je rekonstrukcija. Kako su naveli iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje, koja je zadužena za implementaciju projekta, iznos od 230.000 maraka izdvojen je za provođenje istražnih radova na samoj konstrukciji mosta, izradu projektne dokumentacije, te radove na rekonstrukciji – naveli su iz Općine.

Pitali smo kakva su to oštećenja nastupila i u šta će biti utrošena izdvojena suma novca.

- Most Festina Lente je evidentno oštećen što se vidi samim obilaskom na terenu, oštećene su obloge mosta, instalacije rasvjete i na čeličnoj konstrukciji mosta su vidljivi tragovi hrđanja. S obzirom na navedeno, Općina Centar je planirala ugovoriti izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije mosta sa prethodno izvršenim istražnim aktivnostima.

Tek će navedena projektna dokumentacija utvrditi nivo intervencije koja je neophodna, a okvirnom procjenom za ispitivanje konstrukcije, izradu projektne dokumentacije i samu realizaciju planiran je iznos od 230.000 KM – zaključuju u odgovoru za Faktor.