U namjeri da vizuelno uljepša centralni dio Sarajeva, ali i iz snažnog opredjeljenja u zaštiti okoliša, Općina Centar Sarajevo je finansirala postavljanje prve zelene fasade u glavnom gradu BiH. Projekat koji je realizovan u saradnji sa NVO Opus simbolično je nazvan "pluća grada", a naišao je na veliko odobravanje građana i javnosti u Sarajevu, pa i šire.

Međutim, zelena fasada, od trenutka postavljanja, nikada nije zaživjela, pa su se u posljednje vrijeme javile i opravdane kritike javnosti.

Općina Centar Sarajevo je sklopila ugovor sa NVO Opus prema kojem je izdvojila 70 hiljada maraka za ovaj projekat, ali i kao odgovorna lokalna zajednica, članom navedenog ugovora zaštitila novac građana ukoliko se projekat ne realizuje u potpunosti i na odgovarajući način.

S obzirom da ni nakon godinu dana od potpisivanja ugovora, te duže od deset mjeseci nakon postavljanja zelene fasade, sadnice nisu dostigle predviđeni dio vegetacije, Općina Centar je odlučila zatražiti povrat novca od NVO Opus, te vraćanje fasade u prvobitno stanje.

- Općina Centar vas je u više navrata obavijestila o uočenim nepravilnostima u realizaciji projekta "pluća grada", odnosno o uočenom problemu koji se odnosi na projektovani sistem navodnjavanja, činjenicu da su sadnice skoro u potpunosti prestale sa vegetacijom, te vas pozivala da u što kraćem roku otklonite nedostatke. Stručna komisija za komunalne poslove Općine Centar je 17. augusta 2018. godine izvršila obilazak i ustanovljeno je da vegetativna razvijenost sadnica nije poboljšana u odnosu na izvještaj ove komisije od 9. jula ove godine. S obzirom da ni nakon više intervencija od Općine Centar niste uklonili sve uočene probleme, obavještavamo vas da je potrebno da u roku od 20 dana uklonite konstrukciju i vratite fasadu u prvobitno stanje - navodi se u pismu koju je načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić uputio  NVO Opus.

Prema riječima načelnika Ajnadžića, na ovom mjestu će u narednom periodu, a u saradnji sa studentima Akademije likovnih umjetnosti, biti urađena fasada sa motivom srebreničkog cvijeta, navodi se u saopćenju Općine Centar.