U okviru aktivnosti na dosljednoj borbi protiv korupcije, kao jedne od najvećih društvenih opasnosti, načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić formirao je Komisiju za primanje podnesaka sa indicijama koruptivnog ponašanja.

Razmatrat ćemo sve prijave građana na uposlenike Općine ukoliko sumnjaju da je u toku rješavanja njihovih zahtjeva pred službama uprave došlo do koruptivnih radnji, navodi se u saopćenju Općine Centar.

Namjera je načelnika Ajnadžića da nakon službenog evidentiranja i analize, svaku prijavu u najkraćem roku upute prema Agenciji za borbu protiv korupcije BiH. 

- Ovim putem pozivamo građane da u zajedničkoj borbi protiv ove negativne društvene pojave blagovremeno prijavljuju svaki slučaj u bilo kojem predmetu koji se vodi u Općini, a za koji sumnjaju da postoje elementi korupcije.

Građani i pravna lica svoje anonimne prijave mogu dostaviti putem broja telefona 033 562 500, putem maila [email protected] ili da pisanu prijavu dostave u jedan od sandučića postavljenih u Općini Centar.