- Poštovani guverneru, u vezi sa Vašim aktom, od 29.9.2021, u roku koji ste nam ostavili za izjašnjenje, obavještavam Vas o sljedećem:

Prvenstveno koristim priliku da ponovo istaknem da je Općina Centar Sarajevo u potpunosti svjesna značaja i uloge Centralne banke Bosne i Hercegovine, kao i da smo posebno ponosni na činjenicu da je sjedište Centralne banke na području naše općine i da ste zainteresovani za dalje investiranje u istoj.

Također, veoma smo zahvalni što ste kao državna institucija Bosne i Hercegovine prepoznali važnost stava i mišljenje građana, ali i naše iskrene namjere na iznalaženju adekvatnog rješenja u cilju stvaranja mogućnosti za dalje investiranje. Ujedno, naglašavamo da vrlo spremno i odlučno pristupamo rješenju ovog problema koje će biti na zadovoljstvo i institucija i građana općine Centar Sarajevo.

Vašim aktom aktuelizirali ste otvorena pitanja u vezi sa izgradnjom poslovnog objekta Centralne banke Bosne i Hercegovine, te iskazali namjeru za rješavanje problema na zadovoljstvo i u interesu kako Centralne banke BiH tako i Općine Centar Sarajevo. U istom aktu ste predložili rješenja konkretnog problema u smislu izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju objekta Centralne banke na lokalitetu parka Hastahana ili da se Centralnoj banci ponudi adekvatna, primjerena zamjenska parcela. U tom pravcu zahtijevano je da se dostave podaci o raspoloživim lokacijama, neizgrađenim građevinskim parcelama u isključivom vlasništvu Općine Centar koje trebaju ispunjavati određene kriterije u pogledu površine, adekvatnog saobraćajnog prilaza, te da se nalaze u užoj gradskoj jezgri (prednost Marijin Dvor ili bliža okolina) na udaljenosti od korita rijeke Miljacke minimalno 200 metara uz mogućnost podzemne i nadzemne gradnje po principu -2+P+3.

Kao konkretan prijedlog naveli ste lokaciju u neposrednoj blizini trgovačkog centra SCC na Marijinom Dvoru za koju smatrate da je primjerena vašim potrebama, pri čemu insistirate da se Općina Centar obaveže da će ubrzati sve administrativne procedure za izdavanje neophodnih dozvola na tom lokalitetu.

U kontekstu gore navedenog, podsjećamo da Općina Centar Sarajevo nije u mogućnosti izdati urbanističku saglasnost za izgradnju objekta na lokalitetu parka Hastahana jer bi na taj način postupili suprotno važećim pozitivnim propisima, a na šta vam je ukazano i od nadležnih institucija.

Međutim, naglašavam da smo vrlo ozbiljno razmotrili Vaš prijedlog konkretne lokacije na Marijinom Dvoru za koju postoji spremnost sa naše strane da bude predmet daljih dogovora, ali smo isto tako spremni ponuditi i druge prijedloge koji se nalaze na lokalitetu Marijin Dvor, a odgovaraju kriterijima koje ste naveli u svom aktu. Posebno napominjemo da će administracija Općine Centar Sarajevo preuzeti obavezu preduzimanja svih neophodnih aktivnosti na što bržem provođenju administrativnih procedura u cilju rješavanja ovog pitanja i sticanja uslova za izgradnju objekta Centralne banke BiH.

Shodno svemu naprijed navedenom, pozivam Vas na održavanje zajedničkog sastanka kojem bi prisustvovali i članovi stručnih timova obje institucije, a na kojem bismo razmotrili sve opcije i mogućnosti, kako za predloženu lokaciju, tako i za eventualno druge odgovarajuće lokacije. Kao termin za održavanje sastanka predlažem datum 18.10.2021. godine u 11 sati u prostorijama Općine Centar Sarajevo - stoji u pismu koje je Mandić uputio guverneru Centralne banke BiH Safetu Softiću.