Školarci iz osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo u naredni ponedjeljak 2. septembra, nakon ljetnog raspusta, ponovo sjedaju u školske klupe.

Sa početkom školske 2019./2020. godine počinje projekat podjele besplatnih đačkih užina za osnovce iz 11 osnovnih škola sa Centra te iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju djece i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor".  

Kao i svake godine predstavnici osnovnih škola iz Centra su Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar dostavili spiskove sa imenima učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koji ostvaruju pravo na dodatak na djecu koji je i jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na besplatnu užinu, na osnovu čega pomenuta služba provjerava stanje na terenu i donosi odluku o ispunjavanju prava na ovaj vid pomoći.

Na dostavljenim spiskovima se nalaze 472 učenika slabijeg imovnog stanja. Općina Centar na ovaj način nastavlja dugogodišnju praksu nabavke besplatnih užina za učenike slabijeg imovnog stanja i u ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu je osigurano 85.000 KM.

Prema utvrđenim kriterijima, najviše djece koja primaju besplatnu užinu pohađa Osnovnu školu "Nafija Sarajlić" (111), zatim OŠ "Alija Nametak" (75), JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju djece kao i "Hasan Kaimija" imaju po 57 učenika koji primaju besplatnu užinu, "Hasan Kikić" (36), "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" (32), "Musa Ćazim Ćatić" i "Silvije Strahimir Kranjčević" po 24 učenika, "Isak Samokovlija" (17), "Vladislav Skarić" (16), Osnovna škola Katoličkog školskog centra (13), "Safvet-beg Bašagić" (6), te iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" besplatnu užinu imaju četiri učenika koja stanuju na području općine Centar, saopćeno je iz Općine Centar.