Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar i Adnan Džemidžić, generalni sekretar Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, potpisali su sporazum o radovima na rekonstrukciji stadiona "Asim Ferhatović Hase".

U skladu sa zahtjevima i instrukcijama UEFA-e na stadionu je potrebno instalirati opremu za elektronsku kontrolu pristupa ulazima, servere za štampu i kontrolu karata, te izvršiti montažu mehaničkih brojača za prolaz, te brojanje karata i posjetilaca na svim ulazima na stadion.

FSBiH je Odlukom izvršnog odbora iz UEFA fonda Lige nacija osigurao 200.000 KM za pomenutu namjenu, a Općina Centar je rebalansom budžeta za 2019. godinu osigurala isto toliko novca.

Načelnik Ajnadžić je još jednom istakao opredjeljenje Općine Centar da Olimpijski stadion "Asim Ferhatović Hase" što prije bude doveden u stanje pune funkcionalnosti koja odgovara visokim standardima FIFA i UEFA.

- Imali smo mnogo pokušaja da projekat modernizacije stadiona realiziramo sa drugim nivoima vlasti, ali nažalost ostali smo usamljeni. U prethodnom periodu Općina Centar Sarajevo osigurala je značajna sredstva za modernizaciju stadiona. U protekle dvije godine u obnovu infrastrukture stadiona uloženo je oko 2,2 miliona KM, od toga Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je izdvojilo 500 hiljada KM. Ta sredstva su utrošena na uspostavu centralne sobe za upravljanje sistemom sigurnosti, pojačanje reflektorske rasvjete, postavljanje novog semafora, ugradnju novih stolica u VIP loži, sanaciju službenog ulaza, postavljanje novih klupa za rezervne igrače...

Želja Općine Centar je da za stadion Koševo napravimo novo rješenje, ali za takvu vrstu investicije neophodna su i međunarodna sredstva i investitori spremni za takvu vrstu ulaganja. Upravo zbog toga smo pokrenuli postupak izmjena i dopuna Regulacionog plana Zetra sa akcentom na neophodnost modernizacije kako stadiona, tako i cijelog sportskog kompleksa na ovom lokalitetu. Na sjednici koja je održana u novembru Općinsko vijeće je usvojilo Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna RP Zetra - zona sporta i rekreacije sa pripadajućim nacrtom odluke o provođenju plana čijim usvajanjem se otvara planski prostor za buduće investicije u oblasti sporta i rekreacije.

Nakon izmjena i dopuna RP Zetra bit će stvoreni uvjeti za raspisivanje međunarodnog kvalifikacijskog poziva za izbor najpovoljnijeg partnera za modernizaciju i stadiona Koševo i cijelog sportskog kompleksa lokaliteta Koševo. Želim se zahvaliti Fudbalskom savezu BiH što smo počeli raditi zajedno kako bismo što prije ispunili visoke standarde Svjetske i Evropske fudbalske asocijacije - pojasnio je Ajnadžić, te dodao da će prilikom donošenja budžeta za 2020. godinu predložiti izdvajanje 500.000 maraka, te rebalansom još 500.000 KM za modernizaciju stadiona u očekivanju da će i ostali nivoi vlasti (Federacija BiH, Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo), uz aktivno učešće FSBiH i FK Sarajevo, osigurati odgovarajuća sredstva u svojim budžetima za narednu godinu, kako bi se već u januaru 2020. pokrenuo postupak javne nabavke izbora najpovoljnijeg izvođača za sve vrste radova na stadionu Koševo.

Džemidžić je naglasio da će FSBIH i u budućnosti ulagati velike napore i studiozno pristupati temi modernizacije stadiona.

- Naša zajednička intencija je da povećamo broj stadiona na kojima će biti moguće odigravanje utakmica svih faza i kategorija. Mi ćemo i u budućnosti nastojati da finansijska sredstva koja povlačimo iz UEFA fondova investiramo na kvalitetan način. Teško je usaglasiti sve potrebe, ali važno je krenuti, jer tamo gdje postoji dobra volja sve je moguće. Stadion Koševo je najveći stadion, ali moramo pokazati da i kvalitetom može odgovoriti svim zahtjevima. Nakon potpisivanja ovog sporazuma proceduru odabira najpovoljnijeg izvođača radova će provesti Općina Centar, a FSBiH će u Komisiju za odabir delegirati svog člana - dodao je Džedmidžić.

Današnjem potpisivanju sporazuma prisustvovali su sekretar Općine Jasna Beba, savjetnik načelnika Mustafa Resić, pomoćnici načelnika Jasmina Fazlić i Samir Šehović, te predstavnici upravljačke strukture Centra za sport i rekreaciju na čelu sa direktoricom Sabinom Špago.