Na sastanku je između ostalog razgovarano o radu Olimpijskog muzeja u Sarajevu i galerije Preporod, ali i o podršci Općine Centar kulturi i institucijama kulture.

Načelnik Ajnadžić naglasio je da iako nema nadležnosti u oblasti kulture Općina Centar Sarajevo svake godine izdvaja sve više sredstava iz svog budžeta za razvoj i promoviranje aktivnosti u ovoj važnoj društvenoj djelatnosti, navodi se u saopćenju Općine Centar.

- U skladu sa mogućnostima, iz budžeta ćemo izdvojiti sredstva u cilju podrške radu Olimpijskom muzeju u Sarajevu i galeriji Preporod - istakao je Ajandžić.

Numankadić i Baljić izrazili su zahvalnost načelniku Ajnadžiću i Općini Centar na podršci, koja im, kako su naveli, mnogo znači.