Po nalogu općinskog načelnika Nedžada Ajnadžića započelo je uklanjanje ruševnih objekata na području općine Centar koji zbog dotrajalosti i oštećenja predstavljaju veliku opasnost za ljude i imovinu, okolne objekte, prolaznike i učesnike u saobraćaju.

Radnici građevinske firme Bosman koja je odabrana za izvođača radova su u četvrtak 25. jula 2019. godine počeli sa otklanjanjem opasnosti od ruševnog stambenog objekta u ulici Odobašina 56. Danas su radovi nastavljeni, a do kraja dana će biti i završeni.

Na ovaj način Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica nastoji obezbijediti sigurno okruženje za svoje građane te obezbijediti kvalitetan urbanistčki ambijent.

Ruševni objekti često su uzrok brojnih teskoća u životu građana jer predstavljaju potencijalnu opasnost po ljude i njihovu imovinu.

- Prioritet je da otklonimo opasnost i omogućimo normalan promet pješacima i motornim vozilima. Planirano je da angažovana firma tokom dana završi radove i ogradi parcelu čime će biti otklonjena opasnost za ljude i materijalna dobra. Sa aktivnostima uklanjanja ovakvih objekata ćemo nastaviti jer želimo da središnja sarajevska općina bude sigurno okruženje i uređen prostor a na zadovoljstvo naših sugrađana - kazala je Belma Imamović iz inspektorata Općine Centar.