Jedanaest udruženja branitelja dalo je svoju podršku ovim zahtjevima i jedinstvenom stavu u vezi sa slučajem "Dobrovoljačka", a to su, pored Udruženja generala Bosne i Hercegovine i Udruženja veterana specijalne policije Lasta i Prva brigada policije Stari Grad, Udruženje policije 91-95, Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH, Udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja zlatni ljiljan i zlatna policijska značka KS, Udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka FBiH, Koordinacija temeljnih boračkih udruženja FBiH, Savez brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH, Savez brigadnih udruženja Petog korpusa Armije RBiH, Specijalna jedinica MUP-a RBiH i Odred policije Bosna.

Organizatori su naglasili kako već godinama prate izvještaje raznih međunarodnih organizacija, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, zatim izvještaje OHR-a, EU-a, OESCE-a, ali i međunarodnih eksperata koji su pišući o procesuiranju ratnih zločina ukazivali na određene probleme, pa čak i političke pritiske na pravosuđe.