Kako se navodi u saopćenju, trenutna epidemiološka situacija u KS je veoma loša i smatraju da se prije donošenja bilo kakve odluke treba uključiti i tražiti preporuke od Ministarstva zdravstva i epidemiološke službe, ali i uključiti nekoga od njih u ovaj tim koji bi redovno pratio situaciju na terenu.

- Naglašavamo da je izrazito važno donijeti procedure i protokole za različite situacije, sve s ciljem stavljanja sigurnosti djece na prvom mjestu.

Online nastava bi svakako morala biti opcija koja se u svakom trenutku može primijeniti, a za razliku od prethodne godine morala bi biti bolje organizovana i prilagođena svim učenicima. Problemi sa kojima su se roditelji suočavali u prethodnom periodu su:

1. Mogućnosti svih učenika (roditelja) nisu iste, razlikovala se vrsta uređaja sa kojeg se prati nastava, a samim tim i brzina interneta što je veoma mnogo uticalo na sam način praćenja nastave, a samim tim i na ocjene.
2. Jedistvena platforma i jedinstveni sadržaji koji bi se trebali uskladiti na nivou aktiva jer su uočena velika odstupanja istog plana rada, istog razreda u različitim školama.
3. Izmjena pravilnika o ocjenjivanju i jasna instrukcija o ocjenjivanju.
4. Djeca koja pohađaju nastavu po IPP i uključenje asistenata i prilagođavanje mogućnostima djece
5. Komunikacija sa djecom putem video poziva i više sadržaja koji su prilagođeni datom uzrastu.
6. Učenici od I-IV razreda OŠ kojima je za praćenje nastave potrebna pomoć roditelja i sam način organizovanja iste (Organizovanje i rad putem VIBER grupa se pokazalo kao veoma nefunkcionalno), a najveći problem jeste i vrijeme trajanja nastave dok su roditelji na poslu.

Vijeće roditelja KS predlaže da se ažuriraju podaci po školama na način da se putem razrednika dobije tačan podatak sa kojih uređaja djeca prate nastavu, koju vrstu intereneta koriste te da bi na osnovu toga mogli pripremiti i prilagoditi nastavu za sve učenike, te dobije tačan podatak za porodice gdje je više učenika u jednoj smjeni što se također mora uzeti u razmatranje i za takve situacije pronaći neka rješenja unutar škole.

- Obzirom da u posljednje vrijeme imamo jako puno upita i prijava roditelja na koji način će djeca pohađati nastvu te da mnogi još uvijek nemaju računare, a da su nastavu otežano pratili sa mobitela, također da su imali problem sa internet konekcijom, posebno bi pažnju skrenuli na roditelje koji su svakodnevno dokupljivali mobilni Internet - obrazložili su.

Ukoliko se da prijedlog povratka u školske klupe, u potpunosti ili djelimično, tu su opravdani i strahovi roditelja šta i kako se nositi s time. Problemi na koje su roditelji ukazali i opravdani strahovi su:

- Na koji način će se organizovati nastava i jasna podjela odgovornositi ko je odgovoran za koje mjere sigurnosti.
- Određeni broj učenika osnovnih škola i većina učenika srednjih škola koristi javni gradski prijevoz – što nameće pitanje, osim obezbjeđenja sigurnog ambijenta u školama, i obezbjeđenje sigurnog ambijenta u sredstvima javnog gradskog prijevoza.
- Obavezno uključiti epidemiološke službe u Domovima zdravlja u protokole (npr. šta ako je dijete pozitivno ili član porodice pozitivan); osigurati da djeca koja su u izolaciji mogu pratiti nastavu preko platformi.
- Pravilnik o izostancima – na koji način pravdati izostanke kada dijete mora u izolaciju; kako voditi izostanke kada dijete ne pristupi online nastavi.
- Srednje škole, e-Dnvenik i praktična nastava su teme koje posebno treba dobro obraditi.
- Šta ukoliko zaista postoji opravdan razlog da zbog zdravstvenih razloga roditelji ne žele da dijete pohađa redovnu nastavu i ima opravdan razlog - kako i na koji način postaviti organizaciju nastave.
- Ako se reducira sadržaj i djeca podijele u grupe u školama na koji način će se organizovati rad produženih boravaka u školama

Posebno moramo naglasiti stavove koje imamo iz Mjedenice i Muzičkih škola koje će bez obzira na odluke (ukoliko to bude odluka da se nastavi online nastava) tražiti način da se uspostavi redovna nastava, a što je realno i izvodivo zbog manjeg broja učenika i manjih grupa koje se nalaze u tim JU.

Naglašavamo da bilo koji način odvijanja nastave na koji se odluči Ministarstvo obrazovanja mora imati jasne procedure i protokole za primjenu, a sve s ciljem zaštite učenika i unapređenja kvalitete nastave za svako dijete - navodi se u saopćenju Vijeća roditelja KS.