Predmet tužbe bio je objavljeni tekst od 6. novembra 2017.godine pod nazivom: "Omaklo mu se opet: Premijer Konaković dužan Zetri i Skenderiji 60.000 KM".

Kako je naveo u tužbi, Konaković je radi naknade štete zbog, kako je smatrao klevete, tražio isplatu 1.500 KM, zbog pretrpljene duševne boli, povrede ugleda i časti.

Međutim, Općinski sud je tužbu odbio kao neosnovanu te naložio Konakoviću da isplati tuženima Žurnalu i Avdiću na ime troškova parničnog postupka 3.333 KM. Rok za isplatu je bio 30 dana, piše Oslobođenje.