U trećoj godini realiziranja humane akcije, prikupljeno je 931 doza krvi, što je dovoljno za spašavanje 2.793 ljudskih života

- Osnovni cilj je promocija dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog davalaštva krvi, regrutacija/animacija darivalaca krvi, te organizovano prikupljanje krvi, kao i jačanje svijesti o značaju davalaštva. Davalaštvo krvi treba posmatrati kao nacionalno blago koje je potrebno njegovati i svakodnevno razvijati. Ukoliko želimo da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv, potreban je angažman svih nivoa vlasti kao i šire društvene zajednice na polju promocije davalaštva. Zbog toga nam je veliko zadovoljstvo sarađivati sa OLX.ba i OLX zajednicom koji su prepoznali važnost i ulogu davalaštva i kao društveno odgovorna firma odlučili se na realizaciju ovog humanog projekta na području čitave BiH. Također, se zahvaljujemo svim građanima BiH koji su uzeli učešće u ovom projektu i darivali kapljice koje život znače - istakla je Maida Šalaga-Baždar iz Odsjeka za promociju davalaštva zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Važno je napomenuti da je tokom ljetnog perioda najveća potreba za dobrovoljnim donorima i dozama krvi, ali ovakav vid akcije je izuzetno važan i za svaki drugi dan u godini. Posebno je potrebno istaći da su se na nju odazvali OLX korisnici iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i OLX uposlenici.

- Izuzetno smo ponosni da su se naši korisnici odazvali u ovako velikom broju, a posebno raduje činjenica da je iz godine u godinu sve veći broj dobrovoljnih darivalaca krvi koji su dio ove akcije. U prošlogodišnjoj akciji donirano je 706 doza, a ove godine čak 931 - naveli su iz OLX.ba.

Krv je nemoguće proizvesti na umjetan način, te su darivaoci krvi jedini izvor za dobijanje ovog lijeka, a također i jedini predstavljaju istinsku sponu između zdravog i bolesnog dijela populacije. Da bi krv bila dostupna onima kojima je potrebna, neophodno je animirati dovoljan broj darivalaca krvi koji su spremni svojom humanošću pomoći drugima u nevolji.