Ministar unutrašnjih poslova BPK Armin Mandžo potvrdio je da je ovoga puta upozoravajuća poruka stigla putem e-maila u kojem je stajalo "Zgrada je minirana. Napustite objekat".

Nakon što je objekat ispražnjen, KDZ pregledom koji je okončan oko 15 sati ustanovljeno je da je dojava bila lažna.

Inače, ovo je treća lažna dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u institucijama BPK Goražde u posljednjih sedam dana. I ova, kao i prethodne, prijavljene su Federalnoj upravi policije.