Po pribavljanju rezulata laboratorijske analize izuzetih uzoraka vode iz rijeke Bosne, sveobuhvatan izvještaj o postupanju i nalazima postupajućeg federalnog inspektora s pratećom dokumentacijom će biti dostavljeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Pproizvodnja u pogonu Čeličana je nakon incidenta bila privremeno obustavljena, a ArcelorMittal je blagovremeno pristupio sanaciji kanala, nakon koje je proizvodnja ponovno pokrenuta. U obilascima toka rijeke Bosne nizvodno od incidenta nije uočen pomor ribe, dodaje se u saopćenju.