U centralnoj gradskoj ulici poredana su oklopna vozila Despoti.

Također, na banjalučkim ulicama primjetan je veliki broj policajaca i sigurnost je podignuta na viši nivo.