- Kako se navodi  u članu I.1 i u članu I.3 Ustava BiH, entiteti su pravno uspostavljeni kao dio unutrašnje strukture BiH, koja nastavlja svoje postojanje po međunarodnom pravu kao država čija je unutrašnja struktura modifikovana.

Prema tome, suverenitet pripada državi Bosni i Hercegovini a ne entitetima – navedeno je iz OHR-a.