- U pogledu nepokretne vojne imovine koja će ubuduće služiti za potrebe odbrane ("perspektivna vojna imovina"), doneseni su svi pravni akti potrebni za postizanje ovog cilja, a lokacije ove vojne imovine moraju biti direktno uknjižene kao vlasništvo države BiH. Ovo je hitan zadatak za novoizabrane vlasti u BiH.

Što se tiče državne imovine, još uvijek se čeka na provođenje presuda Ustavnog suda. Rješavanje ovog pitanja zahtijeva donošenje zakona na državnom nivou u Parlamentarnoj skupštini BiH. OHR nastavlja pažljivo pratiti razvoj situacije i planira se u vezi s ovim pitanjem angažirati sa predstavnicima svih nivoa vlasti nakon njihovog formiranja - navodi OHR.