- Nakon dugog kašnjenja sa usvajanjem budžeta, sada je od krucijalne važnosti da se budžet objavi u Službenim novinama i da se što prije krene sa izvršenjem budžeta, kako bi Centralna izborna komisija mogla provesti neophodne radnje u vezi sa organizacijom lokalnih izbora u 2020. godini i izbora u Mostaru bez daljeg odlaganja - naveli su na Twitteru.

Ukazuju da će OHR nastaviti podržavati napore Centralne izborne komisije u organizaciji izbora.