Ministarstvo je raspolagalo sa šest vozila u prošloj godini, kada je za gorivo, održavanje, registraciju, gume, osiguranje i pranje potrošeno oko 74.000 KM.

- Ukupni izdaci za materijal i usluge održavanja vozila u 2020. godini iznosili su 30.511 KM dok se na vozilo koje se koristi za prijevoz ministra odnosi 22.272 KM (73 posto), što je za 3.471 KM više nego prethodne godine. Ukupan iznos koji je utrošen za materijal i usluge za održavanje spomenutog vozila od momenta nabavke 2016. godine iznosi 93.535 KM (nabavna vrijednost vozila je iznosila oko 100.000 KM) – piše u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH, koji je dao pozitivno mišljenje radu ovog ministarstva u prošloj godini, ali je skrenuo pažnju na neracionalno korištenje novca za materijal i usluge za održavanje vozila.

VEZANI TEKST - Predsjedništvo BiH: Za popravku auta 22.600 KM, savjetnicima otpremnine pa ih opet zaposlili

Navedeno je da je, iako je prethodnih godina Ministarstvu ukazivano na potrebu racionaliziranja troškova održavanja, vidljivo je da do smanjenja nije došlo, a troškovi su čak i uvećani.

- Imajući u vidu uvjete eksploatacije vozila, pređenu kilometražu i slično, ipak smatramo da postoji prostor da ovi troškovi budu smanjeni. Ponovo preporučujemo Ministarstvu da vodi računa o racionalnom korišćenju sredstava u vezi s materijalom i uslugama za održavanje vozila – istakli su revizori.

U dostupnim objavama na Portalu javnih nabavki može se vidjeti da su 2016. godine kupljena tri službena vozila za potrebe Ministarstva finansija i trezora BiH, i to od firme M.R.M. Ljubuški, te da je ista firma, nakon javnog poziva, birana za poslove održavanja vozila ovog Ministarstva.

Revizori su testirali i račune za materijal za održavanje vozila te su ponovo ustanovili da većina artikala koji se fakturišu nisu ugovoreni.

- Iako je ugovorom precizirano da Ministarstvo za sve artikle koji nisu ugovoreni može ispitati tržište, te ukoliko utvrdi da su cijene rezervnih dijelova kod drugih ovlaštenih servisera niže, u tom slučaju je izabrani dobavljač dužan izvršiti servis po najpovoljnijoj cijeni, ustanovili smo da u Ministarstvu nisu radili ispitivanje tržišta tokom 2020. za značajne servise na vozilima ponovo to obrazlažući iskustvom iz prethodnih godina kada je ispitivanje tržišta pokazalo da ne postoje bitne razlike u cijenama između ostalih ovlaštenih servisera. Neispitivanje tržišta može imati za posljedicu plaćanje nepovoljnije cijene rezervnih dijelova – napisali su revizori.

Od šest vozila Ministarstva, za četiri je dato pravo korištenja 24 sata dnevno.

Revizija je imala određene zamjerke i na isplate pojedinih naknada.

VEZANI TEKST - Sindikat reagirao nakon revizorskog izvještaja: Agencija za lijekove ima problem zbog Vijeća ministara BiH

Za rad komisija dato je oko 21.170 KM, što je za oko 15.800 KM više nego godinu ranije. Radi se, između ostalog, o jednokratnoj isplati 13.319 KM na osnovu članstva zaposlenih u odborima i timovima za provedbu projekta "Implementacija i održavanje softvera za obračun i isplatu plaća i naknada i upravljanje ljudskim resursima za potrebe Oružanih snaga BiH-nadogradnja ISFU sistema".

Naknada je isplaćena na osnovu odluke Vijeća ministara.

Revizori su napomenuli da je projekat proširenja i unapređenja informacijskog finansijskog upravljanja (ISFU) u institucijama Bosne i Hercegovine realiziran od 2013. do 2017. godine.

Zamjerili su zbog vremena isplate naknade, kao i prekoračenja godišnjeg limita za pojedine osobe.

- Uvažavajući data obrazloženja, smatramo da donošenje odluka o isplati naknada na ovakav način ne predstavlja dobru praksu i da nadležne institucije uključene u proceduru donošenja odluka trebaju težiti blagovremenom donošenju odluka, kako bi se isplate zasnovane na obavljenim zadacima realizovale u budžetskoj godini kojoj pripadaju, a pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da su na ovakav način određena lica u tekućoj godini primila naknadu po više osnova i članstva u drugim komisijama koje kumulativno na godišnjem nivou prelaze limit utvrđen članom 39. stav (5) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine – istakli su revizori.