Nakon što nije usvojen izvještaj bivšeg Upravnog odbora, delegati su prvo razriješili dužnosti sve članove UO uključujući i Samira Cerića, a potom su Nazifa Hasanbegovića odabrali za novog predsjednika FK Željezničar.

Hasanbegović je potom predložio imena novih članova Upravnog odbora, a to su: Kerim Karavdić, Fuad Zukić, Kenan Ademović, Ilijas Kovačević, Selen Balić i Josip Jurišić. Delegati su potvrdili izbor ovih imena za Upravni odbor FK Željezničar.

Članovi Nadzornog odbora ostaju Damir Ablaković, Senaid Topuz i Mustafa Nurko.