Na sjednici su razmatrani Izvještaj o ramazanskim aktivnostima za 2018. godinu, Izvještaj o akciji kurbana 2018. godine, te Izvještaj o realizaciji budžeta Rijaseta i njegovih ustanova za period 1.1-30.06.2018.

Konstantovano je kako su ovogodišnji ramazan, ali i obredi izdvajanja zekata, sadakatu-l-fitra i prinošenja kurbana, protekli bez značajnijih poteškoća, uz veliko učešće vjernika. Iz izvještaja je evidentan porast prikupljenih sredstva zekata i sadakatu-l-fitra, te veći broj uplaćenih kurbana, koji su otkupljeni od povratnika, što je još jedan dokaz povjerenja koje džematlije i članovi Zajednice imaju u njene organe i spremnost naših ljudi da se žrtvuju za zajedničko dobro.

Također je analiziran tehnički preliminarni izvještaj o ovogodišnjoj organizaciji hadža, dok će se o konačnom izvještaju očitovati Rijaset, Vijeće muftija i Sabor IZ u BiH. U preliminarnom izvještaju su konstantovani određeni problemi u prijevozu hadžija, koji su uzrokovani neizvršavanjem obaveza kompanije s kojom je Ured za hadž i umru imao potpisan ugovor. I pored toga, hadžije su obavile sve hadžske obrede i sigurno se vratili u domovinu.

Rijaset je prihvatio Plan i program aktivnosti u kampanji protiv kockanja i donio odluku da se 2019. godina u Islamskoj zajednici proglasi Godinom borbe protiv poroka kockanja, te je radna grupa zadužena za izradu operativnog plana kampanje, koja će se provoditi od naredne godine a u koju će biti uključene sve institucije Islamske zajednice, mediji, nevladine organizacije i svi drugi koji se žele uključiti kako bi se u društvu pokušala suzbiti ova pošast.

Razmatran je i usvojen Nacrt pravilnika o organizaciji i radu medžlisa, koji je upućen u javnu raspravu. Prihvaćene su i informacije Uprave za vjerske poslove o početku mektebske nastave u 2018/2019. godini i Uprave za obrazovanje o upisu učenika u prvi razred medresa i gimnazija IZ-e u 2018/2019.

Rijaset je dao saglasnost na prijedlog o formiranju Mreže mladih u dijaspori, uz instrukciju da će Rijaset usvojiti smjernice za njeno funkcionisanje na osnovu elaborata, koji će izraditi Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za vjerske poslove.

Data je i saglasnost Uredu za društvenu brigu da raspiše konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal za učenike i studente u skladu sa propisanom procedurom, među kojima je i 20 stipendija za učenike/ce i studente/ce sa posebnim potrebama.

Članovi Rijaseta su, također, dali saglasnost za potpisivanje sporazuma sa BBI bankom o organizaciji Halal sajma, uz poziv vjernicima da svojim prisustvom pomognu promociju halal-proizvodnje i konzumaciju zdrave hrane.

Na sjednici je Rijaset donio i više drugih odluka iz svoje nadležnosti, te rješavao radno-pravni status uposlenika u Zajednici, među kojima su i potvrđivanje izbora prof. Zuhdije Hasanovića u zvanje redovnog profesora.