Centralna izborna komisija BiH održala je danas 86. hitnu sjednicu.

Članovi CIK-a razmatrali su više pojedinačnih zahtjeva za prestanak mandata vijećnika u općinskim i gradskim vijećima, te prihvatili njihove ostavke i dodijelili zamjenske mandate sljedećim kvalificiranim kandidatima.

Uglavnom se radilo o ostavkama vijećnika koji su na proteklim Općim izborima osvojili mandate u kantonalnim skupštinama, te entitetskim parlamentima, koje su odlučili prihvatiti. Kako je rečeno, ovi zahtjevi pristižu svakodnevno tako da se očekuje da će ih biti još i u narednom periodu.

Sjednica je trajala petnaestak minuta i na njoj nije bilo govora o izboru delegata u Dom naroda Federalnog parlamenta.

Predsjednik CIK-a Branko Petrić naglasio je da je CIK pripremio i svim institucijama dodijelio certifikate o mandatima izabranih kandidatata, te da je sada na skupštinama, odnosno parlamentima da održe sjednice i uruče te certifikate.