S obzirom na činjenicu da je jedan broj delegata dobio pozitivan nalaz na COVID-19, te da se dio njih nalazi i u izolaciji, planiranog datuma neće biti moguće uspostaviti kvorum za održavanje 16. redovne sjednice Doma naroda. 

O novom terminu održavanja ove sjednice javnost će biti blagovremeno informirana, saopćeno je iz Stručne službe Doma naroda PS BiH.