Saglasnost je data zbog nedostatka kadra, kao i povećanog obima posla usljed pogoršane epidemiološke situacije u ovoj ustanovi, odnosno zbog povećanog broja zaraženih korisnika, te odsustva radnika koji su na bolovanju ili u izolaciji.

Upošljavanje će se finansirati iz vlastitih sredstava Ustanove, navedeno je u saopćenju Vlade KS.

Gerontološki centar nije budžetski korisnik, pa se ne nalazi se u Registru budžetskih korisnika Kantona Sarajevo. Zbog čega je saglasnost na ova upošljavanja data u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima, čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.