Stekli su se uslovi da predsjedavajući aktuelnog saziva Doma naroda Parlamenta FBiH potpiše Odluku kojom je Federaciji BiH odobren dio zaduženja za projekat jačanja bankarskog sektora po Sporazumu o zajmu između države Bosne i Heregovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Naime, tu odluku su već ranije odobrila oba doma Federalnog parlamenta - Predstavnički dom u aktuelnom sazivu jula ove godine, a Dom naroda u prethodnom mandatu septembra 2017., kada je tim nivoom predsjedavala Lidija Bradara. Zbog toga je sadašnji saziv Doma naroda danas na vanrednoj sjednici dao saglasnost da odluku potpiše aktuelni predsjedavajući Tomislav Martinović da bi, uz potpis čelnika Predstavičkog doma, stupila na snagu po objavi u Službenim novinama.

Ova praksa odobravanja akata u dva različita mandata parlamentarnih domova je rijetka, ali se po riječima Martinovića, dešavala i prije.

Odlukom je inače odobreno zaduženje Federacije BiH od 28.300.000 eura, što je pola od ukupnog zaduženja za Bosnu i Hercegovinu od 56.600.000 eura po navedenom Sporazumu o zajmu države BiH i međunarodnog finansijskog partnera.

Novac od zajma je namijenjen za pružanje podrške vlastima na jačanju bankarskog sektora na zdrav, stabilan i inkluzivan način. Projekt će to postići unapređenjem regulacije i nadzora nad bankama, rješavanjem slabosti bankarskog sektora, uspostavljanjem novog okvira restrukturiranja banaka i jačanjem upravljanja i poslovanja entitetskih razvojnih banaka, navedeno je u odluci.

Novac od zajma Federaciji se odobrava s rokom otplate od 32 godine, u šta je uračunat i sedmogodišnji grace period.

Rate za otplatu glavnice i kamata dospijevat će nakon isteka grace perioda polugodišnje, 15. maja i 15. novembra u godini.

Kako je navedeno, odluka stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama.