Također, rukovodioci navedenih organa su dužni zaposlenike iznad 60 godina starosti, zaposlenike sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima kao i trudnice, počevši od danas uputiti na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz 2019. godine, odnosno na korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine u trajanju od najmanje 12 radnih dana ukoliko su zaposlenici već iskoristili godišnji odmor iz 2019. godine.

Radno vrijeme u navedenim organima uprave će, zbog obustave javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona, od utorka, biti od 8.00 do 13.00 sati.

U skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi, stranke koje komuniciraju sa Vladom TK, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravama i upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade TK, upućuju se da komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronskim putem, da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan ulazak u prostorije organa.

Također, Vlada je, zbog ukazane hitne potrebe, danas dala saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite da u radni odnos na određeno vrijeme do 120 dana primi jednog magacinera – skladištara.

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona o odobravanju 900.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme radi poduzimanja mjera i aktivnosti s ciljem zaštite stanovništva i ublažavanja posljedica utjecaja pandemije koronavirusa. Radi se o sredstvima Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kojim će se nabaviti specificirana medicinska oprema, zaštitna oprema i zaštitna sredstva, a koja su utvrđena kao prioriteti u pogledu potreba zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona.