Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade za rad članova Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH te Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva nad osnovnim sredstvom.

Vijeće ministara raspravljat će i o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija, kao i  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta.

Također, ministri će razgovarati o Informaciji o primjeni tarifnih kvota carinske tarife za 2019. godinu, Informaciji o usklađenosti zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s legislativom EU-a, kao i o mogućnosti širenja sektora organske proizvodnje te Informaciji o preduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa za oblast ribarstva i akvakulture.

Između ostalog, na dnevnom redu je Informacija o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu te Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije "Kreativna Evropa", sa Prijedlogom aktivnosti u cilju povećanja uspješnosti.