U vezi sa tim, na današnjoj sjednici po hitnoj proceduri usvojen je i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.