Odgovori na upitnik završeni, prevedeni i tehnički se finaliziraju na engleski jezik

objavljeno: 08.02.2018. u 16:46

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji – (kandidatski status), u kojoj se navodi da su odgovori završeni, prevedeni i tehnički se finaliziraju na engleskom jeziku.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH će tekst ,“Odgovora Bosne i Hercegovine na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji“, nakon što se službeno uruči Evropskoj komisiji, objaviti na web stranici Direkcije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.