Podsjećamo, Zastupnički dom FBiH je prethodno saglasnost za održavanje sjednice, uz poštivanje svih epidemiolških mjera, dobio od Federalnog zavoda za javno zdravstvo i izuzet je iz ograničenja u zatvorenom prostoru, kako je ranije pojasnio predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH Mirsad Zaimović, jer ovaj Dom ima 98 zastupnika i najbrojniji je parlament u našoj zemlji.

VEZANI TEKST - Inspektori upali u hotel Hills, traže od federalnih zastupnika da prekinu sjednicu

- Rukovodeći se odredbama Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS koje se odnose na zabranu okupljanja više od 30 osoba u zatvorenom prostoru, na osnovu prethodno dobijenih telefonskih prijava, sanitarni inspetori izvršili su jučer, shodno stvarnoj i mjesnoj nadležnosti, inspekcijski nadzor u hotelu Hills u kojem se održavala sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Napominjemo da je zasjedanje nastavljeno i tokom inspekcijskog nadzora, kojem je za potrebe sačinjavanja zapisnika prisutvovao sekretar Parlamenta, u svojstvu odgovornog lica. Dakle, inspekcija nije zatražila prekid sjednice, već je zapisnikom naredila da se nastavak odvija uz poštivanje novodonesenih mjera koje su jučer stupile na snagu Odlukom Kriznog štaba KS, a koje u istoj mjeri trebaju primjenjivati sva fizička, pravna lica i institucije, bez izuzetaka - navode iz KUIP-a.

Dodaju da je broj prisutnih osoba u sali u momentu nadzora bio veći od 60, a što je u suprotnosti i sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva kojom je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje najviše 50 osoba.