Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine razmatrao je na 67. sjednici sedam žalbi na rad i postupanje policijskih službenika, od kojih se jedna odnosi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), a šest na rad policijskih službenika Granične policije BiH.

Odbor za žalbe građana u šest slučajeva usvojio je izvještaje nadležnih policijskih tijela o preliminarnim provjerama, te utvrdio da su žalbe u tim slučajevima neosnovane. U vezi s tim slučajevima, Odbor za žalbe građana zaključio je da u postupanju policijskih službenika i nadležnih tijela nisu utvrđene nepravilnosti, niti povrede relevantnih zakona.

Odbor je odgodio izjašnjenje o jednom izvještaju o žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH, te zatražio dopunu izvještaja prema smjernicama koje su dali članovi Odbora, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.