U odgovoru Ustavnom sudu BiH, Odbor je naveo da je zahtjev za ocjenu ustavnosti meritorno neosnovan zbog pogrešnog tumačenja Ustava BiH i da ga Ustavni sud treba u cjelosti odbiti, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere do donošenja konačne odluke Ustavnog suda BiH.

Zahtjev su, podsjeća Odbor, podnijeli članovi Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji navode da su odredbe sadržane u ovom zakonu u suprotnosti s pojedinim članovima Ustava BiH, jer je, po njihovom mišljenju, pitanje državne imovine u isključivoj nadležnosti države BiH i njenih organa.

Podnosioci zahtjeva osporavaju Zakon u cjelosti, ističući da Republika Srpska nema ustavni osnov za donošenje ovog zakona, na način da osporavajući formalno-pravni aspekt ovog zakona osporavaju nadležnost Republike Srpske da reguliše predmetnu materiju.

Odbor između ostalog ističe da Republika Srpska ima nadležnost za donošenje zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti te da osporeni zakon nije u suprotnosti ni sa Ustavom Republike Srpske ni sa Ustavom BiH.

U odgovoru Sudu, Odbor za ustavna pitanja je naveo da je osporeni zakon donesen na osnovu ovlaštenja koje je sadržano u Ustavu Republike Srpske koji je u saglasnosti sa Ustavom BiH.