Ovu informaciju potvrdio nam je advokat Ermin Gačanović, koji zastupa optuženog Hasana Dupovca, koji nam je kazao da ostaju na snazi ranije izrečene mjere zabrane.

- Mi se na izrečene mjere zabrane nismo ni žalili, s obzirom na to da smo ih i sami predlagali umjesto mjere pritvora. Mi smo žalbu istakli u smislu da se prijedlog tužioca odbaci kao nedopušten, s obzirom na to da je Tužilaštvo tražilo produženje pritvora za 15 dana do podizanja optužnice. Više se radi o tehničkom pitanju. Sud je, međutim, i tu našu žalbu odbio - kazao je Gačanović, pojasnivši da se suštinski ništa nije promijenilo.

Sud je, podsjetimo, prošle sedmice potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH kojom tereti optužene da su "u periodu od 8. februara 2016. godine, pa nadalje, pristupili grupi za organizirani kriminal, formiranoj od Zijada Mutapa i drugih, a koja je organizirana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dan 08.2.2016. godine u Velikoj Aleji, općina Ilidža, usljed kojih je 15.2.2016. godine preminuo u Kliničkom centru Sarajevo".

U optužnici se navodi da su optuženi vršili prikrivanje dokaza i počinitelja fingiranjem dokaza, prikrivanjem njima poznatih činjenica, te poduzimali radnje sa ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Memić Dženan zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Prema navodima optužnice, po prethodnom dogovoru, optuženi Mutap Zijad je ostvarivao kontakte sa više osoba, među kojima i optuženima, koji su lično, kao i u dogovoru s njim i njegovim uputama, u cilju prikrivanja počinitelja i načina stradanja Memić Dženana, počinili nezakonite radnje tako što su: neovlašteno i bez naredbe nadležnog suda izuzimali dokaze u vidu snimaka videonadzora, neovlašteno fingirali i podmetali dokaze koji to stvarno nisu, navodili službenike MUP-a KS na donošenje i potpisivanje akata koji ne odgovaraju utvrđenom činjeničnom stanju, dostavljali fingirane dokaze na vještačenja prikazujući iste kao stvarne, te na taj način vršili ometanje i usmjeravanje istrage u pogrešnom smjeru, prikrivali činjenice koje su im poznate, uništavali dokaze prikupljene sa mjesta događaja, a koji se odnose na stradanje Memić Dženana, sve u namjeri da prikriju stvarne počinitelje i stvarni način na koji je Memić Dženan zadobio teške tjelesne povrede od kojih je preminuo.

Na teret su im stavljena krivična djela organizirani kriminal, a u vezi sa krivičnim djelima protivzakonito posredovanje, pomoć počinitelju nakon učinjenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.