Odbrana je 24. maja kao razlog molbe navela da jedan od Mladićevih advokata Dragan Ivetić neće moći da prisustvuje presudi zbog "neočekivane hospitalizacije i hitne potrebe o nastavku boravka u bolnici i liječenju", te zatražila da se izricanje presude odloži dok oba advokata ne budu mogla da prisustvuju.

Vijeće je ranije predložilo da, ukoliko okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa ne budu dozvoljavale prisustvo u sudnici, izricanje presude bude organizirano putem video-veze, na šta je odbrana odgovorila da Mladić odbija takav oblik izricanja presuda, te da insistira da sa obojicom branilaca lično prisustvuje izricanju u sudnici.

Žalbeno vijeće je danas odbilo te zahtjeve odbrane, te saopćilo da izricanje konačne presude ostaje zakazano za 8. jun.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine je prvostepeno osudio Mladića na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici počinjenog u ljeto 1995. godine, progona Muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanja civila tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a kao talaca, tokom rata u BiH od 1992-1995.

Žalbu na prvostepenu presudu uložilo je i Haško tužilaštvo, jer je Mladić prvostepeno oslobođen optužbe za genocid u još šest općina u BiH, ali i odbrana osuđenog ratnog zločinca.

Pravosnažnu presudu će 8. juna u 15 sati saopćiti sudije Prisca Matimba Nyambe, Aminatta Lois Runeni N’gum, Seymour Panton, Elizabeth Ibanda-Nahamya i Mustapha El Baaj.