Istovremeno, pojedini zastupnici od predsjedavajućeg Zastupničkog doma FBiH Mirsada Zaimovića zatražili su da se budžet uvrsti u dnevni red 30. sjednice koja će se održati 9. i 10. marta, da se ne ostavlja za kraj marta.

Zastupnik Irfan Čengić je pak mišljenja da bi trebalo sazvati vanrednu sjednicu na kojoj će se izjašnjavati o budžetu FBiH.

VEZANI TEKST - Dedić: I zbog poljoprivrednika važno je da Parlament FBiH budžet razmatra najkasnije do sredine marta

- Demokratska fronta traži dopunu dnevnog reda 30. sjednice koja će se održati 9. i 10. marta jer smatramo da se neopravdano čeka kraj mjeseca za razmatranje budžeta - kazala nam je Alma Kratina, šefica Kuba zastupnika DF u Zastupničkom domu FBiH.

Nesagledive posljedice 

U zahtjevu za dopunu dnevnog reda navode da svako dalje odlaganje usvajanja budžeta ima za posljedicu dodatna neprihvatljiva kašnjenja u realizaciji kapitalnih transfera, transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.

- U konačnici može izazvati nesagledive posljedice zbog kašnjenja realizacije drugih veoma važnih aktivnosti, a među kojima kao najvažnije naglašavamo osiguranje sredstava za nabavku robnih rezervi, energenata i osnovnih životnih namirnica, poticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje... - navode iz DF-a.

Zastupnik Irfan Čengić (SDP) navodi kako je isključivi krivac za trenutnu situacuju sa budžetom Vlada Federacije BiH, a nikako predsjedavajući oba doma Parlamenta FBiH Mirsad Zaimović i Tomislav Martinović.

- Prema Zakonu o budžetima Vlada FBiH je bila dužna dostaviti nacrt budžeta u novembru, a to nisu učinili. Dakle, da su poštovali zakon i na vrijeme dostavili materijale, danas bi budžet bio usvojen. Također, Vlada FBiH nije utrošila čak 15 miliona KM koje su bili ostavili za poljoprivredu u prošloj godini.

Postoje parlamentarne procedure za stavljanje tačaka na dnevni red i amandmanska procedura, te nije pametno kršiti te procedure. Predsjedavajući Zaimović je čak februarsku sjednicu pomjerio za drugu sedmicu marta očekujući da će se Vlada udostojiti dostaviti prijedlog budžeta. Međutim, Vlada nije ispoštovala ni tu proceduru i zakasnili su dva do tri dana sa dostavljanjem finalnog prijedloga - pojašnjava Čengić. 

"Može se zakazati i vanredna sjednica zbog budžeta" 

On poziva Vladu i resorno ministarstvo da pripremi sve odluke i druge akte kako bi se moglo krenuti u realizaciju budžeta čim bude objavljen u Službenim novinama FBiH.

- Što se mene lično tiče, ja ću doći na svaku sjednici zakazanu u skladu sa Poslovnikom jer nisam propustio niti jednu. Međutim, nema smisla organizovati dvije redovne sjednice u dvije sedmice, jedino sazvati vanrednu sjednicu za prijedlog budžeta sredinom marta i redovnu krajem marta, pa tako da održimo dvije redovne i jednu vanrednu sjednicu u ovom mjesecu - navodi Čengić.