Igrači će od sada imati mogućnost da ponovo zaigraju svoju omiljenu igru "Šansa više", a učestvovati mogu imaoci potvrde o uplati TV Binga koji pošalju SMS sa serijskim brojem kartice za tekuće kolo. Važno je napomenuti da igrači mogu poslati samo jednom isti serijski broj potvrde. Izvlačenje dobitnika ove igre vrši se slučajnim odabirom 3 dobitnika u tekućem kolu, koji će učestvovati isključivo u narednoj emisiji TV Binga.

U TV studiju se nalazi kolo sreće na kojem je ispisano 18 fiksnih dobitaka koje igrači mogu osvojiti i to: 1 x 5.000,00 KM, 1 x 3.000,00 KM, 3 x 2.000,00 KM, 4 x 1.000,00 KM, 3 x 900,00 KM, 3 x 800,00 KM i 3 x 700,00 KM.

Da bi učestvovali u igri za redovna kola TV Binga neophodno je poslati SMS poruku sa serijskim brojem listića na sljedeće brojeve: 091/412-600 (BH Telecom) ili 063/888-70 (Eronet).

Ovog petka izvlače se i sedmični dobici vanrednog kola TV Binga

Ovog petka Lutrija BiH izvlači i sedmične dobitke vanrednog kola. Sedmični dobici se izvlače iz baze podataka poslanih SMS poruka za venredno kolo TV Binga, a igrači mogu osvojiti 2 X 3.000,00 KM u vidu "polugodišnjeg Bingo džeparca".

Svi listići izvučeni u okviru redovnih kola za sedmične dobitke, učestvuju i u finalnom izvlačenju 14. oktobra.

U igri za dodatni fond dobitaka vanrednog kola TV Binga kao i za sedmične dobitke, igrači mogu učestvovati i slanjem SMS poruka sa serijskim brojem listića, na brojeve telefona 091 412 601 (BHTELECOM) ili 063 888 71 (HT ERONET). Cijena SMS-a 0,50 KM + PDV.